Välkommen till 69MHz.com
När kommunikationen är viktig, en hobby eller bara av intresse.
Under åren har man sett en nergående trend inom radioanvändning då mobiltelefonen
med dess olika appar och funktioner har mer eller mindre tagit över.
 

Privat repeater.
Att använda en privat repeater, under olika grupperingar med bara några fåtal användare
förespråkas att man använder de fria kanalerna där flera kan träffas med likasinnade intresse.
Använd gärna 88.5Hz i CTCSS då 69MHz kanalerna delas med flera användare.
En privat repeater kommer upp, testas flitigt då det är "nyhetens behag" och har en tendens att lika snabbt försvinna.

Uteffekten.
En användare har bättre signal styrka på 446MHz än hans egna repeater på 448MHz. Effekten skall reduceras till laglig uteffekt vid lokalt brukande på PMR.

Modulation.
Modulationen är viktig så man hörs. Övermodulation gör att du hörs illa, sprucken (distortion).
Aurora C52 användare kan sänka sin modulation med en liten trimport bak på display enheten.
Har du medhörning (hör dig själv) tänk på rundgång, trots att du inte hör det så hör andra det.
Om du använder radiolänk/crosslänk, tänk på att varje enhet har sin egna LF inställning.

Radiodisciplin.
Radiodisciplin är viktigt i all radiokommunikation.
Bristande radiodiciplin kan innebära att viktig information inte når mottagaren på grund av att kanalen är upptagen med annan, mindre viktig trafik.
Ett radionäts effektivitet avgörs till stor del av dess användare.
Bra tumregel att tänka på är  tänk, tryck, tala”.
Tänk efter före vad som ska sägas och till vem, tryck in sändknappen och vänta en sekund och tala därefter.
Ett bra radiomeddelande är tydligt, korrekt och kortfattat.

Alkohol.
Redan små mängder alkolhol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga.
Du sover sämre och känslorna påverkas.
Har du intagit alkohol och använder radio, kan konsekvenserna bli till din nackdel.